Ескендір Хасанғалиев 13 ақпан 1940 жылы Батыс Қазақстан облысы, Қаратөбе ауданында дүниеге келді. Ол  әншi (лирикaлық бaритон), композитор, музыкант.

Еңбек жолы

Ескендір Хасанғалиев Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясының вокальды-хор факультетін Е.Виноградов пен Н.Шарипованың класы бойынша курсты және Әл-Фараби атындағы Шымкент мәдениет институтын бітірген. 1970 жылдан бастап, Қазақ радиосы мен теледидарының солисі. Е. Хасанғалиевтің орындау мәнері жоғарғы кәсіби деңгейімен ерекшеленеді. Ол Қазақстанның белгілі эстрадалық әншілері орындайтын көпшілікке жақсы танымал әндердің авторы. Хасанғалиевтің «Әдемі», «Асыл арман», «Өмірімнің жазы», «Атамекен» әндерін тек Қазақстан тыңдармандары емес, шетелдерде де ықыласпен қабылдайды. Шығармашылығына тақырыптың әмбебаптылығы мен материалды берудің көп салалығы тән. Xасанғалиев әндерінің тақырыбы сан алуан. Ол қазақ, орыс, татар, неміс ақындарының туған ел, еңбек, жастық шақ, махаббат тақырыбындағы өлеңдеріне көптеген ән жазды. Оның бірнеше ән жинағы жарық көрді. Хасанғалиев гастрольдік сапармен Моңғолия (1975), Болгария (1982), Югославия (1968), Алжир (1969), Сирия мен Ливан (1973), Швеция және Финляндия (1970), т.б. елдерде болды.

Отбасы

Біржан Хасанғалиев ұлды болды

Жұбайы Дарико екеуі бүгінде ұлдары Біржаннан екі немере сүйіп, ардақты да бақытты ата-әже атанып отыр.

Жарымен қалай танысқан?

Dz55Xj4pDyo

Өнерде жүрген жас Ескендір ғашығын 1970 жылы Қарағанды облысына концерт беруге барған кезінде жолықтырған.  Концерт кезінде алдыңғы қатарда отырған көзі тостағандай өзі аппақ қызды ұнатып, әндерінің барлығын сол қызға арнап орындап шығады. Кеш аяқталған соң, Ескендір аппақ қызбен танысады, бірақ Дарико Мәскеуге оқуына кетеді. Араға үш жыл салып, таныстары арқылы Дарико деген дәрігер қыз келіпті дегенді естіп, композитор сол ауруханаға барады. Міне, сол уақыттан басталған ғашық жыры әлі күнге дейін таусылған жоқ.

Cj5FBw1hyN8

«Әдемі-ау», «Асыл арман», «Есіңе ал» әндерінің бәрі де, әри­не, осы жеңгелеріңе арналған. Одан кейін де Дарикоға арнап «Ескірмеген махаббат» деген ән жаздым. Өмір болған соң талай қиыншылықтар да болды. Біз сол қиыншылықтарды бірге жеңдік. Қуаныштарды бірге көрдік. Сыйластығымыз да, сезіміміз де суыған жоқ. Өсіп келе жатқан ұрпаққа өнеге болсын деп, осы күнге дейін қол ұстасып келе жатырмыз. (Ескендір ХАсанғалиевтің сұхбатынан)

Шығармашылығы

Ескендір Хaсaнғaлиевтiң «Әдемi», «Aсыл aрмaн», «Өмiрiмнiң жaзы», «Aтaмекен» әндерiн тек Қaзaқстaн тыңдaрмaндaры емес, шетелдерде де ықылaспен қaбылдaйды. Е. Хaсaнғaлиев шығaрмaшылығынa тaқырыптың әмбебaптылығы, мaтериaлды берудiң көп сaлaлығы тән. Ол музыкaны қaзaқ, орыс, ұйғыр, тaтaр, немiс aқындaрының сөзiне жaзды.қaзiргi қaзaқ композиторлaрының ән-ромaнстaрын нaқышынa келтiре, шебер орындaйды. Xaсaнғaлиев — тaнымaл композитор. Оның бiрнеше ән жинaғы жaрық көрдi. Xaсaнғaлиев әндерiнiң тaқырыбы сaн aлуaн. Ол қaзaқ, орыс, тaтaр, немiс aқындaрының туғaн ел, еңбек, жaстық шaқ, мaхaббaт тaқырыбындaғы өлеңдерiне көптеген ән жaзды. Хaсaнғaлиев гaстрольдiк сaпaрмен Моңғолия (1975), Болгaрия (1982), Югослaвия (1968), Aлжир (1969), Сирия мен Ливaн (1973), Швеция және Финляндия (1970), т.б. елдерде болды.

Жетістіктері

Әншң 1970 жылы Қазақстан Комсомол сыйлығын иеленген. Ол 1984 жылы Қазақстан Республикасының халық артисі және 2000 жылы «Құрмет» орденімен марапатталған.

Пікір қосу